El Parlamento europeo vota para no financiar actividades taurinas con fondos europeos